Workshopforløb

Arbejdet i de kliniske koordinationsgrupper foregår over 3-5 workshops i de kliniske koordinationsgrupper, og 3-5 patientworkshops. Workshopsne afholdes med 3-4 ugers mellemrum. Patientworkshops ligger som regel altid forud for workshops i den kliniske koordinationsgruppe, således at input fra patienter kommer med til drøftelse i den kliniske koordinationsgruppe.

Lokation for workshops, klarlægges i samarbejde med formanden, og forsøges at gøres centralt i landet, således alle parter har bedst mulighed for at deltage.

Workshops faciliteres af sekretariatet i samarbejde med eksternt konsulentfirma.  Der arbejdes med følgende punkter inden for hvert indsatsområde:

 

 • Inspirationsoplæg
 • Formål og mål 
  Afdækning af formål og mål med at anvende PRO-data før, under og efter behandling, for at målrette standardiseringsarbejdet med PRO-data
 • Relevante patientgrupper
  Udpegning af problemstillinger og eventuelle grupper af patienter indenfor et sygdomsområde, hvor PRO-data særligt forventes at kunne gøre en forskel; herunder fastlæggelse af inklusions- og eksklusionskriterier for hvilke patienter, det er relevant at anvende PRO-data
 • Spørgeskemaer
  Fastlæggelse af indholdet af PRO-spørgsmålene til patienterne samt svarmuligheder
 • Beslutningsstøtte
  Beskrivelse af de sundhedsfagliges behov for beslutningsstøtte med beskrevne analyse-algoritmer til vurdering af PRO-data
 • Arbejdsgange
  Beskrive den kliniske proces, som PRO-data forventes at indgå i.
 • Data til kvalitetsudvikling
  Fastlæggelse af hvilke data, der kan være gavnlige i forhold til de kliniske kvalitetsdatabaser
 • Brugertests
  Den kliniske koordinationsgruppe kommer med forslag til brugertests for både sundhedsfaglige og patienter

Fastlæggelse af spørgeskemaer

I fastlæggelsen af spørgeskemaer tages der udgangspunkt i eksisterende standardiserede og validerede spørgeskemaer samt i de erfaringer, der allerede måtte være gjort inden for området på nationalt og internationalt plan.