PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Kliniske koordinationsgrupper

De kliniske koordinationsgrupper (KKG) har til formål at udvikle standardiserede sæt af spørgsmål inden for, de af styregruppen, udvalgte indsatsområder. Grupperne består af sundhedsfaglige repræsentanter fra hele sygdomsforløbet samt fra patientforeninger, patienter og kvalitetsarbejde.

De kliniske koordinationsgrupper skal sikre, at de spørgsmål der fastlægges, opleves meningsfulde for patient og sundhedsfaglig i den kliniske kontakt.

 

Spørgeskemaerne skal, så vidt muligt, udvikles med udgangspunkt i allerede eksisterende validerede spørgeskemaer. 

Medlemmer:

Grupperne udpeges af Danske Regioner (DR), Kommunernes Landsforening (KL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og PRO-sekretariatet.
For hver gruppe udpeges en formand. Formanden udpeges af DR eller KL.  
Repræsentanter fra patientforeninger og patienter udpeges af PRO-sekretariatet. Patienterne rekrutteres enten via foreningerne eller relevante behandlingsssteder.

De praktiserende læger, bliver udpeget af PLO.

Deltagere fra databaser og selskaber udpeges af deres respektive organisation.

Filer

Dokumenter vedrørende de kliniske koordinatiosngrupper indenfor PRO