PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Udviklingsproces

Udbredelsen af PRO i Danmark er i fuld gang, både lokalt og nationalt. I forbindelse med det nationale PRO-arbejde er der nedsat kliniske koordinationsgrupper indenfor flere indsatsområder - og der kommer flere til.

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen:
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg:
T: 9133 4808

Nina Balk-Møller
T: 4046 8576

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

De kliniske koordinationsgruppers formål er at udvikle eller sammensætte et standardiseret sæt af spørgsmål indenfor et givent indsatsområde.

De enkelte områder fastlægges af den nationale styregruppe for PRO.

De kliniske koordinationsgrupper fastlægger formål, spørgeskema til indsamling af PRO-data og tilhørende beslutningsalgoritmer på et workshopforløb. Sideløbende afholdes patientworkshops, hvor patienter bidrager med input til formål og kommer feedback på relevante spørgeskemaer.

Mere info findes under menupunkterne.