Udviklingsproces

Udviklingen af et færdigt PRO-skema skal igennem mange trin før det er klar til implementering i praksis.

Illustration af udviklingsprocessen af PRO-skema
Illustration af udviklingsprocessen

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen:
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg:
T: 9133 4808

Nina Balk-Møller
T: 4046 8576

Joan Nordahl
T: 6156 7392

Elise Harder Christensen
T: 5129 1742

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

Første trin i udviklingsprocessen er udvælgelsen af et PRO-område, som udvælges af den nationale styregruppe for PRO (læs mere om styregruppen). I næste trin etableres der en kliniske koordinationsgrupper (KKG) og en patientgruppe indenfor indsatsområdet (læs om kliniske koordinationsgrupper). Den kliniske koordinationsgruppe fastlægger formålet, spørgeskemaet til indsamling af PRO-data og dets tilhørende beslutningsalgoritmer, hvor der sideløbende gives feedback fra patientgruppen. Når dette er fastlagt skal skemaet igennem en indholdstest bestående af en brugertest og en ekspertgennemgang. Efter dette skal skemaet pilotafprøves forskellige steder i landet, hvor det evalueres efterfølgende. Processen afsluttes ved en opsamlingsworkshop og den nationale styregruppe fastlægger anbefalingerne til brug af skemaet i praksis. 

Undervejs i processen kan der opstå årsager, der gør, at skemaet eller dele af det skal igennem noget af processen igen. 

Læs mere om proceselementerne under menupunkterne til venstre.

Læs hvor i processen det enkelte PRO-område er