Nationale PRO-spørgeskemaer

De kliniske koordinationsgrupper står for udviklingen af de nationale PRO-spørgeskemaer, og de vil blive udstillet i en spørgeskemabank.

De nationale spørgeskemaer sammensættes i de kliniske koordinationsgrupper med udgangspunkt i validerede spørgeskemaer og nationale og/eller internationale erfaringer, hvis sådanne findes.

Spørgeskemaerne bliver samlet i en PRO-pakke og udstillet i en spørgeskemabank   sammen med tilhørende beslutningsalgoritmer, der eksempelvis viser forskellige farvekoder, alt efter hvad patienten har svaret. En PRO-pakke er en versioneret samling af dokumenter, som udover spørgeskemadefinition indeholder forklaring og vejledning samt en beskrivelse af spørgeskemaets evalueringsalgoritmer. Når PRO-pakken udstilles i Spørgeskemabanken tilknyttes den desuden en række metadata med henblik på administration og fremsøgning af pakken. Læs mere om PRO-pakken.

Spørgeskemaernes indhold

Spørgeskemaerne vil bestå af forskellige dele. Der kan være en generisk del, som vil kunne anvendes til stort set alle patienter, som for eksempel helbredsrelateret livskvalitet. Derudover kan der være nogle domænespecifikke spørgsmål, der er relevante for flere patientgrupper, som for eksempel smerte. Der vil også kunne være nogle sygdomsspecifikke spørgsmål, som er relevante for det aktuelle indsatsområde. Så vidt muligt forsøger vi at anvende samme spørgsmål på tværs af forskellige indsatsområder, i det omfang det er relevant.

Alle kan tilgå skemaer

Den danske PRO-spørgeskemabank   skal bruges til at udstille de nationale spørgeskemaer med tilhørende beslutningsalgoritmer og vejledning til brug og implementering.

Det er muligt at implementere spørgeskemaerne i lokalt journalsystem fra spørgeskemabanken, hvor systemleverandører/it-konsulenter kan hente spørgeskemaer og opsætte dem i eget it-system.  

Skemaer skal vedligeholdes

Spørgeskemabanken skal håndtere versionsstyring af spørgeskemaerne, så de kan vedligeholdes og opdateres løbende. Det er muligt at abonnere på en given PRO-pakke, så du bliver opdateret når pakken ændres.