Spørgeskemabank

De nationale PRO-spørgeskemaer udvikles i de kliniske koordinationsgrupper med udgangspunkt i validerede spørgeskemaer og nationale og/eller internationale erfaringer, hvis sådanne findes.

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen:
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg:
T: 9133 4808

Nina Balk-Møller
T: 4046 8576

Joan Nordahl
T: 6156 7392

Elise Harder Christensen
T: 5129 1742

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

Spørgeskemaerne udgives i PRO-pakker og udstilles i en national spørgeskemabank og kan efterfølgende implementeres i lokale PRO-systemer.

 

 

Se mere om PRO-pakkens indhold

Bemærk:

  • I spørgeskemabanken kan du bl.a. søge på fritekst (fx navn på skema). Hvis du ikke kender hele ordet, kan du anvende en '*' i søgningen (fx hjerte*).
  • Når du har fremsøgt en pakke og ønsker at se dokumenterne i pakken, skal du klikke på '+', og de aktuelle dokumenter kan inspiceres.
  • Nogle af skemaerne er licensbelagte og derfor markeret som 'konfidentielle'. Det kræver login at se disse skemaer i spørgeskemabanken.