PRO-data og jura

PRO-data er en del af patientens journal og behandles på lige fod med andre oplysninger vedrørende patientens behandling.

Den juridiske ramme for adgangen til patientjournalen er beskrevet i Sundhedsloven:

Læs Sundhedsloven kapitel 9.

Sundhedsdatastyrelsens opbevaring af dele af PRO-data er beskrevet i en bekendtgørelse:

Læs bekendtgørelsen for PRO-data.

1. Spørgeskemaer og opbevaring af PRO-data

  • SDS udstiller skabelon for spørgeskemaer og beslutningsalgoritmer til brug i forbindelse med PRO-skemaer.
  • På sygehusområdet er hver region er selv ansvarlig for den tekniske implementering af spørgeskemaer og beslutningsalgoritmer i eget it-system og er således selv ansvarlig for at udstille spørgeskemaer.
  • På sygehusområdet er hver region er ansvarlig for at opbevare PRO-data under egen fortegnelse i forhold til patientbehandling.

2. Deling af journaldata

3. Videregivelse af journaldata

  • Ifølge sundhedslovens § 41 må autoriserede sundhedspersoner videregive journaldata i forbindelse med behandling af patienten til autoriserede sundhedspersoner.
  • Ifølge sundhedslovens § 43 må autoriserede sundhedspersoner videregive journaldata til andre formål end behandling til autoriserede sundhedspersoner.
  • Ifølge sundhedslovens § 46 vil der kunne videregives journaldata til konkrete forskningsprojekter efter tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Ifølge sundhedslovens § 47 kan der videregives journaloplysninger til brug for planlægning og statistik, hvis dette er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed eller hvis videregivelsen følger af lov.
  • Oplysninger indhentet efter sundhedslovens §§ 46 og 47 må ikke senere behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed jf. sundhedslovens § 48.
  • Ifølge sundhedslovens § 193 b må Sundhedsdatastyrelsen føre et elektronisk register over borgernes helbredsoplysninger. Sundhedspersoner har efter sundhedslovens § 42 a adgang til at indhente oplysninger i registret til brug for aktuel behandling. Læs bekendtgørelsen for PRO-data

Alle spørgeskemaer bør indeholde en ’disclaimer’ om, hvorfor der indsamles data, hvem der er dataansvarlig, formål med at indsamle data, hvad data anvendes til, og hvem der kan tilgå dem mv. Teksten bør tage udgangspunkt i persondatalovens § 28 vedrørende oplysningspligt over for de registrerede.