PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Hvad er PRO?

I det igangværende arbejde betegnes PRO som patientrapporteret data. Det karakteristiske ved begrebet er således, at oplysningerne opsamles systematisk, og at patienten selv indrapporterer dem. Disse informationer skal være med til at forbedre patientens forløb i sundhedsvæsenet.

I det arbejde, der foregår vedrørende patientrapporterede data i den nationale styregruppe for PRO, defineres arbejdet inden for følgende ramme:
Patientrapporterede data er ”førstehåndsinformation, der er rapporteret af patienten selv og systematisk opsamlet”.

Det karakteristiske ved begrebet patientrapporterede data er således, at oplysningerne opsamles systematisk og at patienten selv indrapporterer dem.

Begrebsramme for Den Nationale Arbejdsgruppe for PRO (PDF)

Helbredstilstand 

PRO-data er den del af de patientrapporterede data, der omhandler patientens helbredstilstand, jævnfør den forståelse, som ViBIS anvender i Program PRO.

Programmet er gennemført for at etablere et vidensgrundlag og give anbefalinger til brug af PRO-data i kvalitetsudviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Se eksempler på forskellige typer af patientrapporterede data (PDF)

Figuren illustrerer eksempler på forskellige typer af patientrapporterede data, hvor PRO-data omhandler patientens helbredstilstand og er fokus i det nationale PRO-arbejde.

Patientens egne indberetninger

Som udgangspunkt er det altid patienten selv, der indberetter PRO-data. Men der kan være undtagelser, hvor patientens alder eller helbredstilstand nødvendiggør, at en nært beslægtet eller anden, der kender patienten, foretager selve rapporteringen af oplysningerne.