Den Nationale Styregruppe for PRO

På baggrund af økonomiaftalen 2017 mellem Regeringen, Danske Regioner (DR) og Kommunernes Landsforening (KL) har man besluttet at nedsætte en national styregruppe for PRO, der skal understøtte en standardiseret og bred anvendelse af PRO i alle sektorer i sundhedsvæsenet. Styregruppen beslutter bl.a. hvilke indsatsområder, der skal etableres spørgeskemaer til, og PRO-sekretariatet faciliterer processen for udarbejdelsen af dem. Gruppen mødes 3-4 gange årligt.

Læs mere om hvert enkelt styregruppemøde i fanen til venstre. 

Styregruppens repræsentanter

Illustration af Den Nationale Styregruppes repræsentanter

Filer

Relevante dokumenter