Psoriasis

Her finder du lister over indholdet i CE-støttepakken for PRO til psoriasis samt information om, hvor de enkelte dokumenter og notater enten kan downloades eller rekvireres fra.

Psoriasis

Her finder du lister over indholdet i CE-støttepakken for PRO til psoriasis samt information om, hvor de enkelte dokumenter og notater enten kan downloades eller rekvireres fra.

Indholdet i pakken er nærmere beskrevet under CE-mærkning

PRO-Dokumenter

På PRO-sekretariatets hjemmeside hentes filerne under PRO-området psoriasis.

 • Kommissorium for KKG vedr. PRO til psoriasis
 • Introduktion til PRO og psoriasis
 • Evidens og erfaringer for anvendelse af PRO til Psoriasis
 • Opsamlingsrapport fra workshopforløb for udvikling af PRO til psoriasis
 • Indholds-og brugertest vedr. PRO til psoriasis
 • Pilotevalueringsrapport vedr. PRO til psoriasis
 • Afslutningsrapport for udvikling af PRO til psoriasis

CE-dokumenter og PRO-notater til CE-mærkning

Disse kan rekvirere i PRO-sekretariatet hos Teamleder Sanne Jensen

CE-dokumenter:

 • Anvendelsesspecifikation - PRO-system til psoriasis
 • Tiltænkt anvendelse og klassifikation - PRO-system til psoriasis

PRO-notater til CE-mærkning:

 • Beslutninger om udvikling af PRO til psoriasis
 • Brugerbehov vedr. PRO til psoriasis
 • Oplæg til Sikkerhedsegenskaber for PRO-system til psoriasis
 • Indledende risikoanalyse vedr. PRO til psoriasis
 • Psoriasisskema ekspertgennemgang og brugertest resultater
 • Introduktion til Klinisk evaluering for PRO-system til psoriasis
 • Oplæg til Klinisk evalueringsplan for PRO-system til psoriasis
 • Oplæg til Klinisk evalueringsrapport for PRO-system til psoriasis

PRO-pakke med de endelige skemaspecifikationer

Pakken findes i spørgeskemabanken

 1. Psoriasis_Beskrivelse
 2. Psoriasis_Skemaspecifikation