Diabetes

Her finder du lister over indholdet i CE-støttepakken for PRO til diabetes samt information om, hvor de enkelte dokumenter og notater enten kan downloades eller rekvireres fra.

Indholdet i pakken er nærmere beskrevet under CE-mærkning

PRO-Dokumenter

På PRO-sekretariatets hjemmeside hentes filerne under PRO-området diabetes.

 1. Kommissorium for KKG vedr. PRO til diabetes
 2. Evidens og erfaringer for anvendelse af PRO til Diabetes
 3. Opsamlingsrapport fra workshopforløb for udvikling af PRO til diabetes
 4. Endeligt resultat af ekspertgennemgang & brugertest
 5. Pilotevalueringsrapport vedr. PRO til diabetes
 6. Afslutningsrapport for udvikling af PRO til diabetes
 7. Notat angående udviklingsproces for ”spørgeskema i forbindelse med diabetes” 

CE-dokumenter og PRO-notater til CE-mærkning

Disse kan rekvirere i PRO-sekretariatet hos Teamleder Sanne Jensen

CE-dokumenter:

 1. Anvendelsesspecifikation - PRO-system til diabetes
 2. Tiltænkt anvendelse og klassifikation - PRO-system til diabetes

PRO-notater til CE-mærkning:

 1. Beslutninger om udvikling af PRO til diabetes
 2. Brugerbehov vedr. PRO til diabetes
 3. Oplæg til Sikkerhedsegenskaber for PRO-system til diabetes
 4. Indledende risikoanalyse vedr. PRO til diabetes
 5. Diabetesskema ekspertgennemgang og brugertest resultater
 6. Introduktion til Klinisk evaluering for PRO-system til diabetes
 7. Oplæg til Klinisk evalueringsplan for PRO-system til diabetes
 8. Oplæg til Klinisk evalueringsrapport for PRO-system til diabetes 

PRO-pakke med de endelige skemaspecifikationer

Pakken findes i spørgeskemabanken

 1. Diabetes_Beskrivelse
 2. Diabetes_Skemaspecifikation