Stroke

Det nationale skema for PRO til Stroke indeholder områder inden for trivsel, forståelse og kommunikation, bevægelighed, egenomsorg, hverdagsaktiviteter mm. Arbejdet med udviklingen af PRO til Stroke startede i 2017.

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er i fasen afslutning i udviklingsforløbet
Dette billede illustrerer at et PRO-emne er i fasen afslutning i udviklingsprocessen.

Status: Afslutning

Spørgeskemaet for apopleksi er blevet pilotafprøvet på Sydvestjysk Sygehus og på Aalborg Universitetshospital. Da resultaterne fra pilotafprøvningen er sparsomme, besluttede den nationale PRO-styregruppe at PRO-sekretariatet skulle arbejde videre med beskrivelse af formål og indhold af en eventuel større pilotafprøvning. 

PRO-sekretariatet har efterfølgende været i dialog med referencegruppen for PRO til Stroke, hvilket har resulteret i, at man i stedet for en pilotafprøvning i regi af PRO-sekretariatet, har etableret et ph.d.-projekt forankret i de to neurologiske afdelinger fra henholdsvis Region Hovedstaden (GLO) og Region Sjælland (Roskilde Universitetshospital) i samarbejde med Hjernesagen. Der foreligger ikke et PRO-skema i spørgeskemabanken, men afventer resultat fra ph.d.-projektet. 


Læs mere om ph.d.-projektet omkring PRO til Stroke