Palliation

Det nationale skema for PRO til afdækning af basale palliative behov indeholder områder indenfor symptomer, praktiske udfordringer, livskvalitet mm. Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe for PRO til basale palliative behov startede i 2020.

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er i fasen afslutning i udviklingsforløbet
Billedet viser et statusbillede for PRO-palliation. Området er i gang med afslutning, hvor der blandt andet afholdes opsamlingsworkshops.

Status: Afslutning

Pilotafprøvningen er afsluttet. PRO til palliation er ved at blive afsluttet, hvor der afholdes opsamlingsworkshops, hvor den kliniske koordinationsgruppe kommer med anbefalinger til brug, som dernæst skal godkendes i den nationale styregruppe for PRO. Den færdige PRO-pakke forventes færdig april 2023.