Palliation

Det nationale skema for PRO til afdækning af basale palliative behov indeholder områder indenfor symptomer, praktiske udfordringer, livskvalitet mm. Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe for PRO til basale palliative behov startede i 2020.

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er i fasen pilotafprøvning i udviklingsforløbet
Billedet viser et statusbillede for PRO-palliation. Området i gang med pilotafprøvningen, hvor der sker pilotimplementeringer i en del af landet. produktet af denne fase er en pilotevalueringsrapport. 

Status: Pilotafprøvning

Pilotafprøvning af PRO til afdækning af basale palliative behov er startet på 10 forskellige pilotsteder og forventes afsluttet ultimo 2022. PRO-pakken forventes færdigt ultimo 2022.