Kronisk smerte

På baggrund af Sundhedsministeriets ’Strategi for smerteområdet – en handlingsplan målrettet mennesker med kroniske smerter’, er PRO til mennesker med kroniske smerter i 2022 indmeldt som nyt PRO-område. Arbejdet med udvikling af dette er påbegyndt i 2023.

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er i fasen etablering i udviklingsforløbet
Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område.

Status: Etablering

PRO til kronisk smerte er udpeget som område af Den Nationale PRO-styregruppe.

Der er behov for at målrette indsatsen for patienter med kroniske smerter. Derfor vil regeringen med en strategi for smerteområdet styrke indsatsen for mennesker med kroniske smerter. 

Der skal udvikles et nationalt spørgeskema til patientrapporterede oplysninger (PRO) målrettet patienter med kroniske smerter, og skemaet skal bidrage til at styrke dialogen mellem patienter og sundhedsprofessionelle.