Kronisk smerte

På baggrund af Sundhedsministeriets ’Strategi for smerteområdet – en handlingsplan målrettet mennesker med kroniske smerter’, er PRO til mennesker med kroniske smerter i 2023 indmeldt og valgt som nyt PRO-område. Udviklingen er påbegyndt i 2024 og forventes afsluttes i 2024.

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er i fasen Workshopforløb i udviklingsforløbet
Figuren illustrere at status for arbejdet med PRO til mennesker med kroniske smerter lige nu er i fasen workshopforløb.

Status: Workshopforløb

PRO til kronisk smerte er udpeget som område af Den Nationale PRO-styregruppe.

Der er behov for at målrette indsatsen for patienter med kroniske smerter. Derfor vil regeringen med en strategi for smerteområdet styrke indsatsen for mennesker med kroniske smerter. 

Der skal udvikles et nationalt spørgeskema til patientrapporterede oplysninger (PRO) målrettet patienter med kroniske smerter, og skemaet skal bidrage til at styrke dialogen mellem patienter og sundhedsprofessionelle. 

I udviklingen inddrages interessenter fra store dele af sundhedsvæsenet, både sundhedsprofessionelle og mennesker med kroniske smerter.