Knæ- og hofteartrose

De nationale skemaer for PRO til knæ- og hofteartrose indeholder områder indenfor generelt helbred, bevægelighed, funktionsniveau mm. Arbejdet med udviklingen af PRO til knæ- og hofteartrose startede i 2017.

 

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er færdigudviklet, og har gennemgået alle faser af udviklingsprocessen.
Dette billede illustrerer at PRO-emnet er færdigudviklet og har gennemgået alle faser i udviklingsprocessen.

Status: Videreudvikling

PRO til knæ- og hofteartrose har været implementeret i noget tid, hvor er er blevet samlet erfaringer. Disse erfaringer har dannet grundlag for en videreudvikling af PRO-skemaerne. Tilpasningerne omhandler blandt andet hvordan det håndteres i forhold til højre og venstre ben, samt udsendelsestidspunk for PRO-skemaerne. Dette arbejde forventes færdiggjort efteråret 2022.  

På baggrund af anbefalingen fra den kliniske koordinationsgruppe har den nationale styregruppe besluttet at spørgeskemaerne for knæ- og hofteartrose kan sættes i drift ud fra anbefalingerne til anvendelse. Den kliniske koordinationsgruppe vil fremover mødes én gang årligt og drøfte evt. tilpasninger af spørgeskemaer og anvendelse.

PRO-pakken, indeholdende det endelige PRO-spørgeskema og tilhørende dokumenter, kan tilgås igennem Spørgeskemabanken.

Du kan læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker, i forbindelse med PRO.