Hjertesvigt

Hjertesvigt blev i 2021 udpeget som nyt PRO-emne, af den nationale PRO-styregruppe. Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for hjertesvigt starter i efteråret 2022

 

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er i fasen etablering i udviklingsforløbet
Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området under etablering, hvor der udpeges en formand for gruppen, og den kliniske koordinationsgruppe udpeges. Produktet af denne fase, er et kommissorium.

Status: Etablering

PRO til hjertesvigt er udpeget som område af Den Nationale PRO-styregruppe. Etableringen af den kliniske koordinationsgruppe (KKG) og patientgruppe er i gang, og workshopforløbet forventes startet i efteråret 2022.