Hjerterehabilitering

Det nationale skema for PRO til hjerterehabilitering indeholder områder indenfor generelt helbred, trivsel, symptomer, mm. Arbejdet med udviklingen af PRO til hjerterehabilitering startede i 2018

 

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er i fasen afslutning i udviklingsforløbet
Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området i gang med den afsluttende del, hvor der tilpasses, og godkendes PRO-indhold og PRO-arbejdsgange. Produktet af denne fase, er en færdigudviklet PRO-pakke.

Status: Afsluttet. Skemaet afventer godkendelse i den nationale styregruppe.

PRO til hjerterehabilitering er færdigudviklet, men afventer den endelige godkendelse i den nationale PRO-styregruppe. 
Der pågår i øjeblikket en afdækning af hvorvidt PRO til hjerterehabilitering kan anvendes til andre sygdomsområder inden for hjerterehabilitering, for at imødekomme behov fra både regioner, kommuner og praksis. 

Den kliniske koordinationsgruppe anbefaler at PRO til hjerterehabilitering bør anvendes, men den endelig godkendelse afventes stadig. 

PRO-pakken, indeholdende det endelige PRO-spørgeskema og tilhørende dokumenter, kan tilgås igennem Spørgeskemabanken.

Du kan læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker, i forbindelse med PRO. 

Sites for pilotafprøvning

 

 

Danmarkskort over pilotsteder hjerte
Landkort over pilotafprøvningsstederne for PRO til hjerterehabilitering