Hjerterehabilitering

Det nationale skema for PRO til hjerterehabilitering indeholder områder indenfor generelt helbred, trivsel, symptomer, mm. Arbejdet med udviklingen af PRO til hjerterehabilitering startede i 2018

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er færdigudviklet, og har gennemgået alle faser af udviklingsprocessen.
Figurer illustrere at PRO til hjerterehabilitering iskæmi er afsluttet, og frigivet til drift.

Status: Afsluttet.

Den nationale PRO-styregruppe har besluttet at skemaet gives frit til anvendelse, og styregruppen har besluttet at imødekomme den kliniske koordinationsgruppes anbefaling om at skemaet PRO til hjerterehabilitering bør anvendes. 

Der pågår i øjeblikket en afdækning af hvorvidt PRO til hjerterehabilitering kan anvendes til andre sygdomsområder inden for hjerterehabilitering, for at imødekomme behov fra både regioner, kommuner og praksis. 

PRO-pakken, indeholdende det endelige PRO-spørgeskema og tilhørende dokumenter, kan tilgås igennem Spørgeskemabanken.

Du kan læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker, i forbindelse med PRO. 

Der kan findes undervisningsmateriale til PRO-Hjerterehabilitering i spørgeskemabanken

Sites for pilotafprøvning

 

 

Danmarkskort over pilotsteder hjerte
Landkort over pilotafprøvningsstederne for PRO til hjerterehabilitering

Artikler om hjerterehabilitering og PRO