Graviditet og barsel

Det nationale skema for PRO til graviditet og barsel indeholder områder indenfor generelt helbred, trivsel, graviditetsbekymringer mm. Arbejdet med udviklingen af PRO til graviditet og barsel startede i 2018.

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er færdigudviklet, og har gennemgået alle faser af udviklingsprocessen.
Billedet viser et statusbillede for PRO til graviditet og barsel. Her er området helt afsluttet, og der foreligger en færdigudviklet PRO-pakke. 

Status: Videreudvikling

Til efteråret går en mindre gruppe i gang med at udvælge anamnesespørgsmål som en tilføjelse til PRO-skemaet til gravide. Det sker på et virtuelt workshopforløb.

Den kliniske koordinationsgruppe besluttede at det oprindelige PRO-skema er relevant i forbindelse med første jordemoderkonsultation. De anbefalede at spørgeskemaet bør sendes ud i uge 7-9, og der var også forslag til at bruge PRO senere i graviditeten og under barsel. Da anvendelse og indholdet af skemaerne i de sidste to tilfælde ikke er pilotafprøvet, kunne gruppen ikke anbefale anvendelsen til dette. 

Den nationale styregruppe for PRO har godkendt den kliniske koordinationsgruppes anbefaling. Det betyder at PRO til Gravide bør anvendes til første jordemoderkonsultation. Såfremt PRO til Gravide tages i brug, skal det anvendes efter anbefalingerne i afslutningsrapporten og beskrivelsesdokumenterne i PRO-pakken fra spørgeskemabanken. 

PRO-pakken, indeholdende det endelige PRO-spørgeskema og tilhørende dokumenter, kan tilgås igennem Spørgeskemabanken.

Du kan læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker