Diabetes

Det nationale skema for PRO til diabetes indeholder områder indenfor generelt helbred, herunder trivsel, diabetes i hverdagen herunder diabetes bekymringer, blodsukkerregulering, symptomer mm. Arbejdet med udviklingen af PRO til diabetes startede i 2018.

 

 

Dette billede illustrerer at et PRO-emne er færdigudviklet, og har gennemgået alle faser af udviklingsprocessen.
Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området helt afsluttet, og der foreligger en færdigudviklet PRO-pakke. 

 

Status: Afsluttet

CE-støttepakken er færdig og der er ved at blive planlagt en storskala pilotafprøvning i Region hovedstaden hvor PRO-skemaet afprøves på tværs iemllem region og kommuner.  

Den nationale PRO-styregruppe har godkendt den kliniske koordinationsgruppes anbefalinger til anvendelsen af PRO-diabetes. Det betyder, at PRO-diabetes kan anvende til borgere med type 1 og type 2 diabetes ved afklarende/startsamtaler i kommuner og ved årsstatussamtaler på hospitaler. Såfremt PRO-diabetes tages i brug skal det anvendes efter anbefalingerne i afslutningsrapporten og beskrivelsesdokumentet i PRO-pakken fra spørgeskemabanken. 

Det færdigudviklede PRO-skema til diabetes kan tilgås igennem spørgeskemabanken.

Her kan du læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker.

Undervisningsmateriale til PRO-Diabetes kan findes i spørgeskemabanken

Evaluering af PRO-diabetes i almen praksis kan læses her

Pilotsteder

 

Landkort over pilotafprøvningsstederne for PRO til Diabetes
Landkort over pilotafprøvningsstederne for PRO til Diabetes