PRO-emner

Udbredelsen af PRO-skemaer i Danmark er i gang, både lokalt og nationalt. Der er udviklet en række nationale PRO-skemaer inden for givne PRO-emner, som er angivet i menuen til venstre.

Den nationale styregruppe for PRO udvælger PRO-emner på baggrund af input fra Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen, Patientforeninger m.fl.

Når et PRO-emne er udvalgt starter forberedelsesfasen, hvor der udpeges formand, udarbejdes kommissorium, udpeges deltagere til den kliniske koordinationsgruppe og til en borgergruppe og afholdes indledende møder med interessenter.

Læs mere om udviklingsprocessen. 

 

Se mere om de enkelte områder under menupunkterne for hvert område.