Tidlig opsporing af depression

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for tidlig opsporing af depression startede i 2017.

Status: Afsluttet

Gruppen kom ikke frem med egentlige anbefalinger, men blot præferencer for redskaber til tidlig opsporing af depression.

Efterfølgende har man inden for områderne Apopleksi, Hjerterehabilitering, Diabetes og Graviditet/barsel valgt at følge gruppens oplæg.