Rehabilitering

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for rehabilitering startede i 2021.

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området under etablering, hvor der udpeges en formand for gruppen, og den kliniske koordinationsgruppe udpeges. Produktet af denne fase, er et kommissorium.

Status: Den kliniske koordinationsgruppe etableres og workshops planlægges