Psoriasis

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for psoriasis startede i 2019.

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området helt afsluttet, og der foreligger en færdigduviklet PRO-pakke.

Status: I Drift

Der er afholdt opsamlingsworkshop med den kliniske koordinationsgruppe og patientgruppen. Den nationale styregruppe for PRO har besluttet at skemaet gives frit til anvendelse, og henviser til den kliniske koordinationsgruppes anbefalinger om, at skemaet bør anvendes mindst en gang årligt til alle voksne, der er diagnosticeret med psoriasis af en speciallæge. 

PRO til psoriasis er blevet afprøvet følgende steder:

 

Landkort over pilotsteder for PRO til Psoriasis
Landkort over pilotstederne for PRO til psoriasis