Psoriasis

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for psoriasis startede i 2019.

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området igang med den afsluttende del, hor der tilpasses, og godkendes PRO-indhold og PRO-arbejdsgange. Produktet af denne fase, er en færdigudviklet PRO-pakke.

Status: Afslutning

Pilotevalueringen af pilotafprøvningen er netop afsluttet og opsamlingsworkshoppen finder sted i september. 

Pilotsteder

Landkort over pilotsteder for PRO til Psoriasis
Landkort over pilotstederne for PRO til psoriasis