Pneumokok

PRO-sekretariatet har i samarbejde med PLO udviklet et PRO-skema omkring pneumokok-vaccination.

I forbindelse med videreudvikling af MinLæge app'en, har PRO-sekretariatet samarbejdet med PLO om udvikling af et nyt spørgeskema. 

Spørgeskemaet er tiltænkt at vejlede patienter i, hvorvidt det er relevant for dem at opsøge sin læge med henblik på vaccination imod lungebetændelse. 
Skemaet indeholder også information omkring hvilke symptomer på COVID-19, man skal være opmærksom på. 

Spørgeskemaet og den nye funktionalitet er blevet pilotafprøvet. På sigt vil spørgeskemaet omkring pneumokokvaccination, ville være tilgængeligt i appen 'Min Læge'.