Palliation

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for palliation startede i 2020.

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området igang med pilotafprøvning, hvor der sker pilotimplementeringer i en del af landet. Produktet af denne fase, er en pilotevalueringsrapport.
Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området i gang med pilotafprøvning, hvor der sker pilotimplementeringer i en del af landet. Produktet af denne fase, er en pilotevalueringsrapport. 

Status: Pilotafprøvning 

Pilotafprøvning af PRO til afdækning af basale palliative behov er startet på 10 forskellige pilotsteder og forventes afsluttet medio 2022. PRO-pakken forventes færdigt ultimo 2022.