Hjerterehabilitering

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for hjerterehabilitering startede i 2018.

 


Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området igang med indholdstest, hvor prototype af det udviklede PRO-skema testes. Produktet af denne fase, er en rapport for test af indhold og relevans.
Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området i gang med indholdstest, hvor prototype af det udviklede PRO-skema testes. Produktet af denne fase, er en rapport for test af indhold og relevans.

Status: Indholdstest 

På baggrund af pilotevalueringen af det første spørgeskema til PRO til Hjerterehabilitering blev det besluttet, at skemaet og algoritmerne skulle optimeres og udvikles yderligere, hvorfor noget af skemaet skal igennem en del af processen igen. Pilotafprøvningen af nye spørgsmål starter i august 2021.

Første spørgeskemaet kan tilgås igennem spørgeskemabanken

Her kan du læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker.