Hjerterehabilitering

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for hjerterehabilitering startede i 2018.

 

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området igang med pilotafprøvning, hvor der sker pilotimplementeringer i en del af landet. Produktet af denne fase, er en pilotevalueringsrapport.
Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området i gang med pilotafprøvning, hvor der sker pilotimplementeringer i en del af landet. Produktet af denne fase, er en pilotevalueringsrapport.

Status: Pilotafprøvning

På baggrund af pilotevalueringen af det første spørgeskema til PRO til Hjerterehabilitering blev det besluttet, at skemaet og algoritmerne skulle optimeres og udvikles yderligere, hvorfor noget af skemaet skal igennem en del af processen igen. Pilotafprøvningen af nye spørgsmål starter i august 2021.

Sites for pilotafprøvning

 

Danmarkskort over pilotsteder hjerte
Landkort over pilotafprøvningsstederne for PRO til hjerterehabilitering