Graviditet og barsel

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for graviditet og barsel startede i 2018.

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området helt afsluttet, og der foreligger en færdigduviklet PRO-pakke.

Status: Afsluttet

KKG besluttede, at PRO er relevant i forbindelse med første jordemoderkonsultation og anbefalede at spørgeskemaet bør sendes ud i uge 7-9. Der var også forslag til at bruge PRO senere i graviditeten og under barsel, men da anvendelse og indholdet af skemaerne i de sidste to tilfælde ikke er pilotafprøvet, kan gruppen ikke anbefale anvendelsen.

Den nationale styregruppe for PRO har godkendt den kliniske koordinationsgruppes anbefaling. Det betyder at PRO-Gravide bør anvendes til første jordemoderkonsultation. Såfremt PRO-Gravide tages i brug, skal det anvendes efter anbefalingerne i afslutningsrapporten og beskrivelsesdokumenterne i PRO-pakken fra spørgeskemabanken. 

Spørgeskemaet kan tilgås igennem spørgeskemabanken

Her kan du læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker.