Graviditet og barsel

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for graviditet og barsel startede i 2018.

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området igang med den afsluttende del, hor der tilpasses, og godkendes PRO-indhold og PRO-arbejdsgange. Produktet af denne fase, er en færdigudviklet PRO-pakke.

Status: Afsluttet

KKG besluttede, at PRO er relevant i forbindelse med første jordemoderkonsultation og anbefalede at spørgeskemaet bør sendes ud i uge 7-9. Der var også forslag til at bruge PRO senere i graviditeten og under barsel, men da anvendelse og indholdet af skemaerne i de sidste to tilfælde ikke er pilotafprøvet, kan gruppen ikke anbefale anvendelsen.

På styregruppemødet d. 11. september 2020 blev det efterfølgende besluttet at følge anbefalingerne fra KKG og dermed at lægge PRO-pakken med spørgeskema til første jordemoderkonsultation i spørgeskemabanken med henblik på idriftsættelse ud fra de beskrevne anbefalinger til anvendelse. 

 

Her kan du læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker.

Spørgeskemaet kan tilgås igennem spørgeskemabanken