Diabetes

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for diabetes startede i 2018.

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området igang med den afsluttende del, hor der tilpasses, og godkendes PRO-indhold og PRO-arbejdsgange. Produktet af denne fase, er en færdigudviklet PRO-pakke.

Status: Afslutning

CE-støttepakken er under udarbejdelse og der er ved at blive planlagt en videre afprøvning af PRO til diabetes i almen praksis.

Den nationale styregruppe for PRO har godkendt den kliniske koordinationsgruppes anbefalinger til anvendelsen af PRO-diabetes. Det betyder, at PRO-diabetes kan anvende til borgere med type 1 og type 2 diabetes ved afklarende/startsamtaler i kommuner og ved årsstatussamtaler på hospitaler. Såfremt PRO-diabetes tages i brug skal det anvendes efter anbefalingerne i afslutningsrapporten og beskrivelsesdokumenterne i PRO-pakken fra spørgeskemabanken. 

Spørgeskemaet kan tilgås igennem spørgeskemabanken.

Her kan du læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker.

Pilotsteder

 

Landkort over pilotsteder
Billede af pilotstedernes placering markeret med knappenåle.