Diabetes

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for diabetes startede i 2018.

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området igang med den afsluttende del, hor der tilpasses, og godkendes PRO-indhold og PRO-arbejdsgange. Produktet af denne fase, er en færdigudviklet PRO-pakke.

Status: Afslutning

Den nationale styregruppe for PRO har godkendt den kliniske koordinationsgruppes anbefalinger til anvendelsen af PRO-diabetes. Det betyder, at PRO-diabetes kan tages i brug i kommuner og regioner. Såfremt PRO-diabetes tages i brug skal det anvendes efter anbefalingerne i afslutningsrapporten og beskrivelsesdokumenterne i PRO-pakken fra spørgeskemabanken. 

CE-støttepakken er under udarbejdelse. 

Her kan du læse mere omkring CE-mærkning og støttepakker. 

Spørgeskemaet kan snart tilgås igennem spørgeskemabanken.