COVID-19

Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet forudså på baggrund af udviklingen i spredning af COVID-19 i andre lande, at vi den kommende tid ville få et større behov for at kunne følge borgere, enten smittede eller potentielt smittede, hjemmefra.

Spørgeskema-flow ved brug af PRO-værktøj for COVID-19
Spørgeskema-flow ved brug af PRO-værktøj for COVID-19.

Den nationale styregruppe for PRO er derfor blevet enige om, at igangsætte arbejdet med udvikling af et PRO-spørgeskema til brug for borgere med eller i risiko for at få COVID-19, og at PRO-sekretariatet skulle igangsætte et hurtigt, virtuelt valideringsarbejde af et sådan PRO-spørgeskema med udgangspunkt i andre landes monitoreringspraksis i denne situation.

Vi har med udgangspunkt i vores normale proces, men i en komprimeret og forceret version, udviklet og testet spørgeskema fra hjemmekontorene.
Du kan læse mere om selve processen, brugerinddragelse og se det foreløbige spørgeskema i dokumenterne nedenfor.