Apopleksi

Arbejdet i den kliniske koordinationsgruppe inden for apopleksi startede i 2017.

Billedet viser et statusbillede på det pågældende PRO-område. Her er området igang med den afsluttende del, hor der tilpasses, og godkendes PRO-indhold og PRO-arbejdsgange. Produktet af denne fase, er en færdigudviklet PRO-pakke.

Status: Afslutning

Spørgeskemaet for apopleksi er blevet pilotafprøvet på Sydvestjysk Sygehus og på Aalborg Universitetshospital. Da resultaterne fra pilotafprøvningen er sparsomme, besluttede styregruppen at PRO-sekretariatet skulle arbejde videre med beskrivelse af formål og indhold af en eventuel større pilotafprøvning. PRO-sekretariatet har efterfølgende været i dialog med den mindre gruppe, der blev nedsat af den kliniske koordinationsgruppe, hvilket har resulteret i, at man i stedet for en pilotafprøvning i regi af PRO-sekretariatet, etablerer et ph.d.-projekt forankret i de to neurologiske afdelinger fra henholdsvis Region Hovedstaden (GLO) og Region Sjælland (Roskilde Universitetshospital). Desuden deltager Hjernesagen i arbejdet.