PRO-områder

Udbredelsen af PRO i Danmark er i fuld gang, både lokalt og nationalt. Den nationale styregruppe for PRO udvælger PRO-indsatsområder på baggrund af input fra Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen, Patientforeninger m.fl.

Når et PRO-indsatsområde er udvalgt starter forberedelsesfasen, hvor der bl.a. udpeges formand, udarbejdes kommissorium, udpeges deltagere til den kliniske koordinationsgruppe og afholdes indledende møder med interessenter. For mere info omkring forløbet se under ’Workshopforløb’.

 

Der udpeges løbende nye PRO-områder. Se mere om de enkelte områder under menupunkterne for hvert område. 

Illustration af PRO-områder