Om os

PRO-sekretariatet har som formål at sekretariatsbetjene den nationale styregruppe for PRO og står for udbredelsen af PRO i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer i Danmark.

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg
T: 9133 4808

Joan Nordahl
T: 6156 7392

Siff Ida Gilberg Pedersen 
T: 2369 9492

Kirsten Ann Jeberg
T: 2119 1887

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

Det nationale PRO-sekretariat er et selvstændigt team i Afdeling for Klassifikationer og Inddata (KID) i Sundhedsdatastyrelsen.

PRO-sekretariatets hovedopgave er at understøtte en standardiseret bred udbredelse af PRO i den danske sundhedssektor. Sekretariatets ansvarsområder dækker processer og standarder for PRO, vidensdeling samt sekretariatsbetjening af den nationale PRO-styregruppe. Sekretariatet fastlægger procedurer og processer for standardisering og udvikling af nationale PRO-skemaer – i et tæt samarbejde med patienter, patientforeninger, sundhedsprofessionelle og andre interessenter. Derudover udarbejder PRO-sekretariat den fælles dokumentation, der skal anvendes til CE-mærkning på tværs af kommuner, regioner og leverandører.

Ud over ovenstående arbejder PRO-sekretariatet desuden med at:

  • Koordinere den nationale udvikling af PRO-værktøjer og sikre grundlag for en ensartet national anvendelse
  • Facilitere og koordinere arbejdet med udvikling og tilpasning af nationale PRO-værktøjer
  • Være overordnet tovholder og projektleder i forbindelse med pilotafprøvninger af PRO i regioner, kommuner og praksissektor 
  • Evaluere nationalt besluttede PRO-værktøjer
  • Bidrage til systematisk vidensdeling og rådgivning, så de lokale erfaringer med anvendelse og lokal udvikling af PRO-værktøjer kan udbredes til gavn for det videre arbejde
  • Drifte og vedligeholde nationalt udviklede PRO-værktøjer
  • Vidensdele – vi afholder bl.a. to PRO-seminarer årligt

PRO teamet
Sekretariatet består af fem medarbejdere, en studentermedhjælper og en deltidsmedarbejder i flexjob. Fra venstre er følgende; Joan Nordahl, Birgitte Seierøe Pedersen, Kirsten Ann Jeberg, Sanne Jensen, Trine Honnens de Lichtenberg og Siff Ida Gilberg Pedersen.

PRO-Sekretariatet og Sundhedsdatastyrelsen ligger på samme område som Statens Serum Institut, men har egen adresse.

KONTAKTOPLYSNINGER

Adresse, CVR, EAN m.m.

Ørestads Boulevard 5

2300 København S

Find vej til os: Google Maps

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

CVR: 33257872
EAN: 5798000363038