Nyheder

05.10.2020

Puljemidler i forbindelse med afprøvning og udbredelse af digitale løsninger

Det er muligt at søge puljemidler til projekter, som benytter den fælles digitale infrastruktur på sundhedsområdet i udviklingen af nye fælles løsninger på tværs af sektorer, samt initiativer som afprøver, hvordan sundhedsfaglige arbejdsgange kan ændres, så de udnytter et samlet patientoverblik til at tilbyde bedre behandling.