28.02.2023

Tilmelding til PRO-konference 22. maj 2023

Tilmeldingen til PRO-konferencen 22. maj 2023 er nu åben!

Tilmeld dig her

Patientrapporterede oplysninger (PRO) anvendes i stigende grad i Danmark, og der hersker en forventning om, at PRO i større eller mindre grad kan understøtte en række af de nationale mål for sundhedsvæsenet, bl.a. øget systematisk patientinddragelse. Ydermere nævnes PRO som et fokusområde i den seneste sundhedsreform fra 2022, hvori afprøvning af brug af PRO til borgere med hhv. diabetes og hjertesygdom står beskrevet. 

Men kan PRO leve op til de mange forskellige formål? Og kan PRO resultere i den værdiskabelse, som der stilles forventninger til?

Konferencen vil belyse forskellige typer af formål med PRO. Her vil en taxonomi, udviklet af professor Joanne Greenhaulgh, danne springbræt for en diskussion af hvilke formål PRO kan løfte.

På konferencen vil en række oplægsholdere fortælle om deres flerårige erfaring med anvendelse af PRO til forskellige formål, og der vil være både regionale og kommunale perspektiver. Oplægsholderne vil særligt have fokus på formål med PRO til en række sygdomsområder samt på, hvilken værdi, de kan se, at PRO skaber. 
Der hersker forskellige opfattelser af hvilken værdi, man forventer, PRO kan skabe og om værdien kan måles. Det kan være svært at måle en egentlig effekt af PRO, hvis der måles på såkaldte hårde endepunkter. På konferencen ønskes skismaet mellem hårde målbare effekter og de mere bløde kvalitative værdier ved PRO belyst. 

Endelig vil Professor Tanja Stamm fra Medical University of Vienna give en status på det internationale H2O-arbejde, samt komme med perspektiver på, hvor initiativet placerer sig i forhold til andre PRO-initiativer.

Kom, lyt og bliv klogere på PRO og stil spørgsmål til eksperter!

Hvis du har spørgsmål, så kontakt PROsekr@sundhedsdata.dk