30.05.2023

Nyhedsbrev fra PRO-sekretariatet

April 2023

Få dit nationale PRO-overblik her!

Du har nu mulighed for at se, hvor i Danmark de nationale PRO-skemaer bliver anvendt.

Se PRO-landkortet her!

 

Hvordan er det gået med PRO?

Læs om hvordan det er gået med det nationale PRO-arbejde efter 6 år. Der er udgivet en artikel, som beskriver udviklingen og implementeringen siden ProgramPRO-rapporten udkom.

Læs artiklen her

 

Webinar om PRO til basal palliation
Kom og hør om erfaringer fra udviklingen og pilotafprøvning af det nationale PRO-skema til basal palliation. Webinaret er målrettet sundhedsprofessionelle, PRO-konsulenter, samt ledelse og andre med interesse for PRO til basal palliation. Vi afholder gratis fyraftenswebinar d. 24. maj 2023. 

Tilmeld dig her

 

Hjerterehabilitering i Danmark fylder 25 år 

Det markeres med en konference den 25. april i Middelfart. Konferencen tager udgangspunkt i den aktuelle status og udvikling på området. Konferencen afholdes i samarbejde med DEFACTUM, Hjerteforeningen, REHPA, RKKP og Sundhedsdatastyrelsen. PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen fortæller om udviklingen og afprøvningen af det nationale PRO-skema til rehabilitering til iskæmiske hjertepatienter.

Læs mere om konferencen her

 

Status på nationale PRO-områder

Pilotafprøvningen og evalueringen af PRO til afdækning af basale palliative behov er afsluttet, den nationale PRO-styregruppen har godkendt den kliniske koordinationsgruppes anbefalinger om ibrugtagning. PRO-pakken ligger i spørgeskemabanken.

Udviklingen af anamnese-skema som tillæg til PRO til første jordemoderkonsultation er færdigt, og der skal planlægges en pilotafprøvning. 

PRO til psoriasis bliver genbesøgt med henblik på vedligeholdelse af skemaet. Arbejdet pågår i den første halvdel af 2023, i samarbejde med referencegruppen og patienter. 

Den nationale styregruppe for PRO har godkendt kommissoriet til storskalaafprøvning for PRO til hjerterehabilitering (iskæmi). Afprøvning planlægges i regi af en sundhedsklynge. 

Afprøvning af PRO til diabetes i almen praksis er evalueret i syv almen praksisser med gode resultater. Læs om erfaringsopsamlingen her

Der er også en storskala-afprøvning i gang, i hovedstadsområdet med deltagelse af hospital og kommuner.

 

Kursus: Bliv go' til PRO

 Vil du også være go' til PRO? Ambuflex afholder kurset 'Bliv go' til PRO' den 3. maj i Aarhus og den 7/6 i Gødstrup. 

Læs mere om kurset og tilmelding

 

Del vores nyhedsbrev 

Tak, fordi du følger med.

Vi håber, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kolleger, så de også kan få information om PRO, invitation til seminarer m.m. Nyhedsbrevet udkommer en gang i kvartalet. Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mange hilsner fra os i PRO-sekretariatet