07.02.2024

Nyhedsbrev fra PRO-sekretariatet

December 2023

Tak til alle jer, der deltog ved efterårets PRO-seminar!

Med stor deltagelse fra både kommuner, regioner, leverandører og universiteter, blev der skabt rum for mange spændende diskussioner og netværket i stor stil – det er tydeligt, at PRO fylder meget rundt om i kommuner og regioner. 

Der var stor interesse for Birgith Engelst Groves oplæg om den værdi, det har givet de sundhedsprofessionelle og patienter at bruge PRO som dialogstøtte i telefonkonsultationen. 
Nina Føns Johnsen fortalte om arbejdet med at sammenholde de to spørgeskemaer HADS og WHO-5, og hvordan man kan bruge WHO-5 i stedet for HADS i PRO-skemaerne – til stor glæde for patienterne.
Gorm Rabølle løftede sløret for, hvordan de arbejder med at få udrullet WIPP-360 i K-PRO. WIPP-360 er en digital screenings- og triageringsmodel til målretning af forebyggende hjemmebesøg. 

Også tak til dagens øvrige oplægsholdere Martin Bergholz-Knudsen, Anders Løkke, Julie Munk Vonsild, Niels Ejskjaer, Charlotte Rothenborg og Rikke Blæsbjerg Lund. Det er dejligt at høre, at PRO skaber værdi, og at stadigt flere bruger de nationale PRO-skemaer. 

PRO-konference i april 2024

Vi kan allerede nu annoncerer at vi afholder PRO-seminar d. 11. april 2024 i København. 
Kom til årets PRO-seminar og bliv klogere på, hvilke nye og spændende initiativer, der er i gang, hvordan man arbejder med PRO til multimorbiditet samt PRO til palliation. Du hører også om udbredelsen af PRO, hvordan PRO spiller ind i kvalitetsarbejde samt hvilke generelle tværgående helbredsoplysninger, der arbejdes på og henimod.

Seminaret bliver det eneste, der afholdes i 2024, så vi håber på at du vil tage din kollega under armen til en dag med mulighed for massere netværk og ny viden.

Tilmeld dig her

Nu deles de første PRO-data tværsektorielt

Fra oktober til årets udgang gennemføres et afprøvningsprojekt mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark, hvor Patientrapporterede Oplysninger (PRO) for hjerterehabilitering deles tværsektorielt via den fælles nationale infrastruktur.

Læs mere om dette i Medcoms Nyhedsbrev

Status på nationale PRO-områder

Udvikling af PRO til personer med kroniske smerter er i gang. Arbejdet taget afsæt i den nationale smertehandlingsplan. Workshopforløbene slutter i starten af 2024.

PRO til hjertesvigt er klar til pilotafprøvning. PRO-skemaet er blevet brugertestet og tilrettet, og ligger klar i spørgeskemabanken. Pilotafprøvningen starter i begyndelsen af 2024. 

PRO til borgere med KOL er sat i gang. Udpegning af deltagere til KKG og patientgruppe sker i start 2024 og  workshopforløbet forventes at starte medio 2024.

Der pågår et arbejde om Tværgående spørgsmål om helbredsoplysninger. det igangværende arbejde indbefatter alkoholvaner, fysisk aktivitet og rygning. Der arbejdet på at få emnerne klar til frigivelse i start 2024. Arbejdet fortsætter i 2024 med flere generelle emner. 

Vedligeholdelse af PRO til diabetes er i gang. Den kliniske koordinationsgruppe mødes i januar 2024.  

Der er stor interesse fra de specialiserede palliative enheder for det nationale PRO til basal palliation. De specialiseret enheder vil gerne anvende det nationale skema, og der arbejdes på den videre proces.