27.01.2023

CE-webinar 20. april 2023

PRO-sekretariatet afholder næste CE-webinar torsdag d. 20. april 2023 kl. 13-14

CE-webinaret afholdes sammen med Brian Hedegaard fra Probatus

  • Forslag til emner er meget velkomne 
  • Hvis nogen har erfaringer med artikel 5, stk. 5, som de gerne vil fortælle om, kunne det være meget interessant at høre om.

Skriv til Birgitte Seierøe Pedersen bisp@sundhedsdata.dk med forslag til emner eller tilbud om at holde et oplæg – senest d. 10. april 2023.

CE-støttepakker

  • PRO til hjerterehabilitering Den endelige afslutningsrapport er lagt på hjemmesiden og støttepakken er opdateret.
  • PRO til palliation En CE-støttepakke er på trapperne.

In-house udstyr - MDCG 2023-1

MDCG har udgivet en vejledning på fortolkning af artikel 5.5 i MDR.
I PRO-sekretariatet bemærker vi at vejledningen understøtter, at PRO-pakker kan deles med andre sundhedsinstitutioner, idet en skriftlig protokol, der beskriver en proces for konstruktion og anvendelse, kan deles mellem sundhedsinstitutioner, da protokollen i sig selv ikke betragtes som et medicinsk udstyr (afsnit 3.1.3 side 5).

Åbn MDCG 2023-1