22.09.2022

PRO-sekretariatet involverer brugerne i udviklingen

PRO-sekretariatet involverer brugerne i udvikling af nyt PRO-skema til hjertesvigt

Billedet viser patienter der sidder til en workshop, og er igang med at vælge hvilke spørgeområder de gerne vil spørges om i et PRO-skema. De sidder i en gruppe af fire mænd, der er forkuseret om papiret hvor spørgeområderne er delt ind i farver og emner.
Patienterne er med til at angive hvilke spørgeområder, de finder relevante. 

Der er opstartet nyt PRO-område til patienter med hjertesvigt. Ved udviklingen involverer vi patienterne i et workshopforløb, sideløbende med klinikerne.

Ved første workshop illustrerede patienterne deres patientrejse med puslespilsbrikker, og definerede hvilke områder de fandt relevante til et PRO-spørgeskema.

Stor tak til alle patienterne, der deltog aktivt og engageret, samt til Hjerteforeningen for hjælp og deltagelse.

Efter endt workshop udtaler deltagende patient: "Vi har alle mange erfaringer og vil gerne byde ind for at gøre det bedst muligt for "kommende" patienter og pårørende og for samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle og patient/pårørende. Glæder mig til næste møde"

Workshopforløbet strækker sig over 4 workshops, og forventes færdig primo 2023.