24.11.2022

Nyt fra kommunal PRO

Du kan se en ny film om Kommunal PRO og læse en artikel om de gode erfaringer med PRO i Københavns Kommune.

Kommunal PRO er et fælleskommunalt  dialog-, samarbejds- og vidensdelingsværktøj, der tages i brug i 97 kommuner i 2023. Kommunal PRO har udarbejdet en rigtig fin animationsfilm, der forklarer, hvad Kommunal PRO går ud på.

Se videoen her


Center for Diabetes og Hjertesygdommme i Københavns Kommune har med succes implementeret PRO til borgere med diabetes. I Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen har Marie Papadaki og Charlotte Glümer skrevet en praksisnær artikel om erfaringerne med at bruge PRO i Københavns Kommune (Se side 27). Papadaki og Glümer fortæller hvordan PRO giver bedre forberedte og mere trygge borgere og en personcentreret tilgang. De fortæller også hvordan de med succes har implementeret PRO og hvilken kulturændring og ledelsesopbakning det kræver.

Læs artiklen her