01.10.2022

Nyhedsbrev fra PRO-sekretariatet

September 2022

Kom til PRO-seminar d. 3. november 2022

Du er inviteret til PRO-seminar i Vejle d. 3. november. Du kan høre om "Anvendelse af PRO i praksis".

Hør om de sundhedsprofessionelles og borgernes oplevelse af at anvende PRO i praksis. Her er der både erfaringer fra hospitaler og kommuner. Du kan også høre om spørgeskemadesign, spørgeskemabanken og status på alle de nationale PRO-skemaer.

Vi glæder os til at se dig d. 3. november 2022. 
Program og tilmelding  (Programmet opdateres løbende)

 

Vi involverer brugerne i udviklingen af nyt skema

Der er opstartet nyt PRO-område til patienter med hjertesvigt. Ved udviklingen involveres patienterne i et workshopforløb.

Vi har afholdt første workshop med patienterne, hvor de beskrev deres patientforløb. De illustrede forløbet med puslespilsbrikker, og klarlagde hvilke spørgeområder der var vigtigst for dem i et PRO-spørgeskema

Læs mere om workshoppen her på siden. 

 

Video om hvordan et PRO-skema bliver til

PRO-sekretariatet tager dig igennem udviklingsprocessen og viser med analog slides, hvordan et PRO-skema bliver til

Se videoen om udviklingsprocessen

 

Spørgeskemaet hjælper til at få fokus på de psykiske aspekter af psoriasis

Han oplever at PRO skemaet til psoriasis var med til at sikre fokus på flere aspekter ved sygdommen bl.a. de psykiske aspekter, som det ellers var hans oplevelse at man let kunne glide uden om og let komme til kun at fokusere på det fysiske.

”Det handler om at komme det her psoriasis til livs, men der er en psykisk del ved at have sådan en sygdom, som man er tilbøjelighed til at glide udenom, hvis man ikke får talt om det med ham(lægen).”

”Skemaet ledte os (lægen og mig) ind på nogle ting, vi ikke havde snakket om før.”

Sundhed.dk’s PRO-borgervisning er MedCom Certificeret

Sundhed.dk har fået certificeret deres borgervisning, og er nu klar til at vise PRO-data for borgerne. 

Læs mere om certificeringen på MedCom's hjemmeside

 

Status på nationale PRO-områder

diabetesområdet igangsættes en storskala-pilotafprøvning i hovedstadsområdet med deltagelse af et hospital, kommuner og almen praksis. 

Resultatet af videreudviklingen af hjerterehabiliteringsområdet blev præsenteret for den nationale styregruppe for PRO. Styregruppen har godkendt den kliniske koordinationsgruppes anbefalinger, og PRO-skemaet for hjerterehabilitering anbefales anvendt, og skal i gang med en udrulning i regionerne.

Arbejdet med at udvikle et anamnese-skema som tillæg til PRO til første jordemoderkonsultation er sat i gang. Dette arbejde sker i tæt samarbejde mellem regioner, almen praksis og projektet for den digitale graviditetsløsning. 

Pilotafprøvning af PRO til afdækning af basale palliative behov er ved at nå vejs ende, og der afholdes evalueringsworkshop på alle de steder, der har kørt pilotafprøvning. PRO-pakken forventes færdigt ultimo 2022.

Udviklingen af PRO-skema indenfor området hjertesvigt er gået i gang. Der har været afholdt  to workshops med patientgruppen og en workshop med den kliniske koordinationsgruppe.

 

Vi bygger om...

Undskyd vi roder. Vi er i øjeblikket igang med at omstrukturere vores hjemmeside www.pro-danmark.dk 

Hvis der er noget du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte os! 

 

Del vores nyhedsbrev 

Tak, fordi du følger med.

Vi håber, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kolleger, så de også kan få information om PRO, invitation til seminarer m.m. Nyhedsbrevet udkommer en gang i kvartalet. Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mange hilsner fra os i PRO-sekretariatet