08.04.2022

Nyhedsbrev fra PRO-sekretariatet

Marts 2022

Status på nationale PRO-områder

diabetesområdet  planlægges der igangsætning en storskala-pilotafprøvning i hovedstadsområdet med deltagelse af et hospital, kommuner og almen praksis. Desuden har den nationale styregruppe for PRO godkendt, at der påbegyndes et arbejde omkring et visitationsskema.

Hjerterehabiliteringsområdet har været under en videreudvikling, og de endelige anbefalinger fra den kliniske koordinationsgruppe skal præsenteres for den nationale styregruppe for PRO i juni 2022. 

Pilotafprøvning af PRO til afdækning af basale palliative behov er startet på 10 forskellige pilotsteder og forventes afsluttet medio 2022. PRO-pakken forventes færdigt ultimo 2022.

Der er igangsat en præpilot af PRO til helbredsfaktorer, i Guldborgssund Kommune, som forventes afsluttet medio 2022. Præ-pilotafprøvningen i Center for Diabetes er afsluttet.

Hjertesvigt er blevet udpeget, som nyt område af den nationale styregruppe for PRO. Arbejdet med afdækning af området og udpegning af deltagere til en klinisk koordinationsgruppe, samt patientgruppe er påbegyndt. Workshopforløbet forventes at starte medio 2022.  

Det er desuden besluttet at der skal udarbejdes et anamnese-skema som tillæg til PRO til første jordemoderkonsultation.

 

PRO-seminar maj 2022

Torsdag d. 5. maj afholder vi PRO-seminar i Odense med temaet implementering

Seminaret vil blandt andet byde på oplæg om:

Byggestenene i implementering
Hvorfor det er vigtigt at have fokus på implementering?
En PRO sundhedsfaglig implementeringsguide
 Konkrete implementeringserfaringer fra speciallægepraksis og hospital
Implementering af nyt kommunalt PRO-system

Deltagelse på seminaret koster 400 kr. 
Program og tilmelding  (Programmet opdateres løbende)

Webinar om PRO til psoriasis afholdt

10. februar 2022 afholdt PRO-sekretariatet webinar omkring processen fra ide til færdigt skema inden for PRO til psoriasis

Som markering af afslutningen for udviklingen af PRO til psoriasis afholdte PRO-sekretariatet d. 10. februar et fyraftenswebinar, med over 80 deltagere. Webinaret bød på oplæg fra speciallægepraksis og hospitaler, der har været med i udviklingen og den efterfølgende pilotafprøvning. De fortalte om deres erfaringer med at implementere og bruge PRO i praksis. Der var også oplæg fra Psoriasisforeningen, der repræsenterede patienternes stemme og oplevelse af at bruge PRO til psoriasis. 

Hvis du ønsker at se eller gense webinaret kan videooptagelsen fås ved at henvende sig til PRO-sekretariatet på prosekr@sundhedsdata.dk  

 

Gode oplevelser med PRO

Patient med psoriasis fortæller hvordan PRO-skemaet mindskede hans nervøsitet, og gjorde at han kunne være bedre til stede i samtalen. 

Jeg synes det at udfylde skemaet, er en god ting, fordi det giver mig mere tryghed og et større overblik også for lægerne. Så ved vi begge hvad vi går ind til.

 

Sammenligning af screeningsværktøjer for psykiske symptomer

Hjerteforeningens forsknings- og analyseteam har i samarbejde med OUH og med økonomisk støtte fra PRO-sekretariatet sammenlignet to screeningsværktøjer. På baggrund af undersøgelsen "Livet med hjertesygdom" har man sammenlignet værktøjerne HADS og WHO-5 i kombination med ASS-2 og MDI-2.
Resultaterne viser at de to værktøjer er lige gode til at finde angst og depression. WHO-5 er ofte nemmere at inkludere i dialogen med patienterne.
Rapporten ligger på PRO-sekretariatets hjemmeside, hvor du også kan finde øvrige rapporter omkring hjerterehabilitering.

PRO-pakke til specialiseret palliation er lagt i spørgeskemabanken

PRO-pakken kan findes i vores spørgeskemabank.

Det er gratis at oprette sig som bruger på spørgeskemabanken. Når du er oprettet kan du downloade og se de fulde skemaer, der er tilgængelige i spørgeskemabanken. 

Ny PRO-ph.d. færdig

Jeppe Eriksen har nyligt færdiggjort og forsvaret sin ph.d. omkring "The connection between Patient-Reported Outcome (PRO), Patient Participation and Patient Empowerment - from a patient perspective" Læs mere om projektet

PRO-artikel udgivet

Amalie Søgaard Nielsen, Charlotte W. Appel, Birgit Furstrand Larsen, Lars Kayser & Lisa Hanna har skrevet en artikel omkring "Patient perspectives on digital patient reported outcomes in routine care of inflammatory bowel disease"  
Amalie er ph.d.-studerende, og er støttet af de nationale PRO-midler. 
Artiklen er udgivet i september 2021, og kan findes her

Del vores nyhedsbrev 

Tak, fordi du følger med. Vi håber, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kolleger, så de også kan få information om PRO, invitation til seminarer m.m. Nyhedsbrevet udkommer en gang i kvartalet. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Billede af blomster

Venlig hilsen PRO-sekretariatet