04.07.2022

Nyhedsbrev fra PRO-sekretariatet

Juni 2022

Status på nationale PRO-områder 

diabetesområdet igangsættes en storskala-pilotafprøvning i hovedstadsområdet med deltagelse af et hospital, kommuner og almen praksis. 

Hjerterehabiliteringsområdet har været under en videreudvikling, og de endelige anbefalinger fra den kliniske koordinationsgruppe skal præsenteres for den nationale styregruppe for PRO i september 2022. 

Det er desuden besluttet at der skal udarbejdes et anamnese-skema som tillæg til PRO til første jordemoderkonsultation. Dette arbejde sker i tæt samarbejde mellem regioner, almen praksis og projektet for den digitale graviditetsløsning. 

Pilotafprøvning af PRO til afdækning af basale palliative behov er godt i gang på ni forskellige pilotsteder og forventes afsluttet medio 2022. PRO-pakken forventes færdigt ultimo 2022.

Arbejdet med afdækning af området hjertesvigt og udpegning af deltagere til en klinisk koordinationsgruppe, samt patientgruppe er i gang. Workshopforløbet starter med første workshop i september 2022.

Video: Hvordan er PRO-skema bliver til

PRO-sekretariatet tager dig igennem udviklingsprocessen og viser med analog slides, hvordan et PRO-skema bliver til.

Se videoen om udviklingsprocessen af et PRO-skema

Billede af optagelsen af videoen 'udviklingsproces af et PRO-skema' 

PRO-seminar november 2022

Torsdag d. 3. november afholder vi PRO-seminar i Vejle med temaet "Anvendelse af PRO i praksis".

Ud fra alle de gode inputs vi fik på sidste PRO-seminar, har vi valgt at afholde seminaret i to spor igen - så er der noget til alle. Programmet er ved at blive fastlagt.Tilmeld dig allerede nu for at sikre dig en plads.

Program og tilmelding   (Programmet opdateres løbende)

 

Gode oplevelser med PRO

Mand i midt 50´erne med diabetes, der har udfyldt et PRO-skema om helbredsfaktorer i forbindelse med diabetessamtale i kommunen:

”Jeg havde nok vævet lidt mere over hvordan jeg skulle svare på sådan et spørgsmål, nu har jeg kunne sidde derhjemme og fundere over det, det syntes jeg gjorde det lidt nemmere, så man ikke fremstår som en komplet idiot fordi man er så længe om at svare på et eller andet relativt simpelt spørgsmål”

 

Velbesøgt PRO-seminar om implementering

5. maj 2022 afholdt PRO-sekretariatet et velbesøgt seminar om implementering i Odense.  

Dagen bød på spændende oplæg om implementering helt overordnet, implementering i de forskellige sektorer og præsentation af Implementeringshåndbogen, som er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Diabetes og Region Hovedstaden.

Find implementeringshåndbogen

Find slides fra seminaret

Morgens Hørder holder oplæg på PRO-seminaret d. 5. maj 2022

 

Ph. d. forsvar 29. juni

Amalie Søgaard Nielsens ph.d. med titlen "Use and Non-use of Digital Patient-Reported Outcomes among people with Inflammatory Bowel Disease" er indstillet til forsvar d. 29. juni kl. 14.00. Hendes ph.d. kommer snart på hjemmesiden.

Del vores nyhedsbrev 

Tak, fordi du følger med. Vi håber, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kolleger, så de også kan få information om PRO, invitation til seminarer m.m. Nyhedsbrevet udkommer en gang i kvartalet. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet