23.01.2023

Hjerterehabilitering i Danmark - Hvad nu?

Hjerterehabilitering i Danmark fylder 25 år. Det markerer vi med en konference den 25. april 2023 i Middelfart. Konferencen tager udgangspunkt i den aktuelle status og udvikling på området.

Tema-billede for konference om hjerterehabilitering, som bliver afholdt d. 25. april, arrangeret i et samarbejde imellem DEFACTUM, REHPA, RKKP, Hjerteforeningen og Sundhedsdatastyrelsen

Keynote speaker, professor Rod Taylor (Glasgow University) giver en 'state of the art'-forelæsning om, hvad vi – fra et forskningsperspektiv – ved om hjerterehabilitering i dag.

I en række parallelsessioner sættes spot på centrale og helt aktuelle temaer i hjerterehabilitering i Danmark. Parallelsessionerne fokuserer på praksis: Hvad kan du tage med hjem til din egen kontekst, og hvad kan vi i fællesskab gøre for at sikre hjerterehabilitering af høj og ensartet kvalitet i fremtiden.

Dagen afsluttes med faglige oplæg set fra sygehus-, kommunalt og forskningsperspektiv ved professor Ann-Dorthe Zwisler, overlæge Charlotte Glümer og professor Thomas Maribo efterfulgt af paneldebat med faglige organisationer på området. Se programmet for dagen.

Deltagelse koster 850 kr. i early bird frem til 10. februar 2023, herefter 1.100 kr. Prisen er inkl. moms.

Se hele programmet og tilmeld dig inden den 22. marts 2023.

Tilmeld dig her

Konferencen arrangeres af DEFACTUM, RKKP, Sundhedsdatastyrelsen, Hjerteforeningen og REHPA.