30.03.2022

CE-mærknings webinar

Næste CE-webinar afholdes d. 27. april 2022 kl. 13.00 - 14.30

Formålet med webinarerne er at gennemgå den seneste viden om, hvordan man som leverandør skal forholde sig til CE-mærkning af de it-systemer, hvori der implementeres PRO-spørgeskemaer. Ny viden er blevet særlig relevant efter krav til CE-mærkning er ændret med den nye forordning - MDR - som er trådt i kraft i maj 2022. 

På dagsordenen er bland andet:

  • Nyt fra EU/MDR ved Brian Hedegaard fra 'Probatus'
  • Nyt fra PRO-sekretariatet vedr. CE-støttepakker samt et oplæg fra Frederikke Leth, som er ved at skrive speciale inden for CE-mærkning af PRO-systemer, Frederikke er studerende ved  'Health- & Welfare Technology' på SDU.

Ved interesse for at modtage indkaldelser til webinarer kan Birgitte Seierøe Pedersen i PRO-sekretariatet kontaktes på mail bisp@sundhedsdata.dk