21.05.2021

PRO-værktøj vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2021

Steno Diabetes Center Nordjylland og Endokrinologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital vinder Danske Regioners pris Årets Borgerinddragende Initiativ 2021 for udviklingen af PRO-værktøj til Diabetes.

Årets Borgerinddragende Initiativ 2021 gik til initiativet "Hvad giver værdi for mennesket med diabetes?", som gør brug af et digitalt spørgeskema og et grafisk dashboard, der bruges til at tænke diabetespatientens behov og bekymringer ind i behandlingen for at gøre den mere personlig og målrettet. Digitalisering var temaet for årets pris og Danske Regioners formand udtaler om vinderinitiativet: "Årets vinderinitiativ er et godt eksempel på, hvordan vi kan gøre patienternes møde med sundhedsvæsenet bedre gennem digitale løsninger. Det er patientinddragelse på patientens præmisser."

Initiativet sætter fokus på at skabe værktøjer, der giver værdi for patienten, samt at gøre det, der er aller vigtigst for patienten, centralt i dialogen. 

Læs mere om udarbejdelsen af PRO til Diabetes

Det digitale PRO-værktøj

Der tages udgangspunkt i PRO-data, som er indsamlet via det digitale spørgeskema, som patienten har udfyldt inden konsultationen. På baggrund af disse data udarbejdes et dashboard, som ved konsultationen anvendes som et fælles dialogværktøj med fokus på de udfordringer og problemstillinger, der er relevante for mennesket med diabetes. 

Link til artiklen