17.03.2021

Nyhedsbrev fra PRO-sekretariatet

Marts 2021

Status på nationale PRO-områder

På apopleksiområdet, er der pr. 1. marts 2021 opstartet et ph.d.-projekt med fokus på videreudvikling og anvendelse af NemPRO, med titlen: 'NemPRO-2: A patient-reported outcome (PRO) questionnaire tailored for use in stroke survivors with cognitive and communicative impairment. Development, validation and evaluation.' 

På diabetesområdet er der afholdt opsamlingsworkshop med den kliniske koordinationsgruppe og PRO-pakken til drift er ved at blive udarbejdet. Yderigere pilotafprøvning er aftalt i almen praksis i hovedstadsområdet i regi af Center for Diabetes, Københavns Kommune.

 hjerterehabiliteringsområdet blev opsamlingsworkshoppen afkortet til to timer, på grund af afbud grundet travlhed i forbindelse med COVID-19. På opsamlingsworkshoppen blev det besluttet at på baggrund af evalueringen, skal de dele af spørgeskemaet, der var udfordringer med videreudvikles og afprøves. Afprøvningen forventes at forløbe det næste halve år, indtil næste opsamlingsworkshop i september 2021.  

Psoriasispilotafprøvningen er i gang på Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital og hos fire speciallægepraksisser. Midtvejsstatus forventes i april 2021. Den kliniske koordinationsgruppe mødes igen i september 2021. 

Workshopforløbet omhandlende palliation eri gang og der afholdes virtuelle workshops på teams. Udviklingen af spørgeskema fortsætter i 2021. Herefter skal spørgeskema og arbejdsgange pilottestes.

Opstart af nyt område rehabilitering er i gang og etablering af den kliniske koordinationsgruppe skrider frem. Workshopforløb starter op i juni 2021

 

Modningsprojekt

Borgervendt PRO-løsning til tidlig opsporing blandt borgere i hjemmeplejen viser gode resultater.

Erfaringerne fra Modningsprojektet viser, at det er muligt at udvikle et digitalt PRO redskab for borgere 65+ omkring funktionsevnetab og sygdomstegn - som borgere og medarbejdere vil anvende. 

Læs mere om modningsprojektet på vores hjemmeside

 

Studerende der skriver om PRO

PRO-sekretariatet har indgået en række samarbejder med studerende fra forskellige universiteter. Her er nogle af de projekter, der i øjeblikket kører omkring PRO:

Speciale om PRO til psoriasis fra patientens perspektiv
En studerende fra folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet skriver speciale om PRO fra patientperspektivet. Udgangspunktet er at undersøge brugen af PRO som dialogværktøj i samtalen mellem sundhedspersonale og patient. Specialet kommer blandt andet til at undersøge og indeholde temaer som patientinddragelse, værdibaseret styring/sundhed og ulighed i sundhed.
 
Bacheloropgave om PRO på psoriasisområdet set i et samfundsmæssigt perspektiv
Tre studerende fra teknoantropologi på Aalborg Universitet skriver bacheloropgave om PRO. Udgangspunktet er, at se på hvad der skal til for at skabe en meningsfuld implementering af PRO i forbindelse med behandling af psoriasis, samt  belyse den bredere kontekst for PRO som sundhedsteknologi, på et makroplan.

 

Rapport om PRO-initiativer

MedCom har udarbejdet en rapport omkring det Telemedicinske landkort. 
Det telemedicinske landkort er en database, hvor det er muligt at registrere og fremsøge informationer om telemedicinske initiativer i Danmark, herunder PRO. 

I 2019 udviklede MedCom, i samarbejde med PRO-sekretariatet, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsministeriet, det telemedicinske landkort, med henblik på bedre understøttelse og udsøgningsmuligheder for PRO-initiativer. 

I 2020 kortlægningsrapporten indgår et særligt afsnit omkring PRO-initiativer, registreret på det telemedicinske landkort. 

Find PRO-Danmarkskortet her - og opret dit projekt

Læs om PRO-initiativerne i kortlægningsrapporten fra 2020.

 

PRO-seminar er rykket til d. 27. september 2021

Grundet COVID-19, er seminaret blevet rykket endnu engang, og denne gang til 27. september 2021. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anvisninger og retningslinjer, og håber at vi på forsvarlig vis kan mødes til september. 

 

Del vores nyhedsbrev 

Tak, fordi du følger med. Vi håber, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kolleger, så de også kan få information om PRO, invitation til seminarer m.m. Nyhedsbrevet udkommer én-to gange i kvartalet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet