30.06.2021

Nyhedsbrev fra PRO-sekretariatet

Juni 2021

Status på nationale PRO-områder

diabetesområdet er der afholdt opsamlingsworkshop med den kliniske koordinationsgruppe og PRO-pakken til drift er tilgængelig i spørgeskemabanken.
Yderigere pilotafprøvning er aftalt i almen praksis i hovedstadsområdet i regi af Center for Diabetes, Københavns Kommune.

hjerterehabiliteringsområdet opstartes pilotafprøvning af de tre reviderede skemaer. Forud for pilotafprøvningen er skemaet blevet testet på borgere i en indholds- og forståelsestest, hvorfra skemaet igen er blevet tilrettet. Afprøvningen forventes at forløbe det næste halve år, og præsenteres for den nationale styregruppe for PRO i december 2021. 

psoriasisområdet er pilotafprøvningen på Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital og hos fire speciallægepraksisser afsluttet. Erfaringer fra pilotafprøvninger tages med til patientgruppen og den kliniske koordinationsgruppe i september 2021. Resultaterne og anbefalinger fra den kliniske koordinationsgruppe præsenteres for den nationale styregruppe for PRO d. 12. oktober 2021. 

Workshopforløbet omhandlende palliation er afsluttet, og der planlægges indholds- og forståelsestest forud for pilotafprøvningerne. Der er hospitaler og kommuner fordelt i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syd, der har meldt sig til at pilotafprøve PRO-palliationsskemaet. De indledende møder er i gang og pilotafprøvninger forventes at opstarte ultimo 2021 eller primo 2022.

Workshopforløbet omhandlende rehabilitering er i gang og første workshop er afholdt. Workshopforløbet strækker sig til slut 2021.  

 

Fyraftensmøde omkring PRO til Diabetes afholdt

Et virtuelt fyraftensmøde blev afholdt d. 6. maj 2021, hvor der var stor tilslutning både fra regioner og kommuner. 

Ved fyraftensmødet, blev processen for udvikling og evaluering fremlagt, og erfaringer fra 3 pilotsteder blev delt. 
Til mødet var der 250 tilmeldt, herunder 40 kommuner repræsenteret. 

 

Erfaringsopsamlingsdag for ph.d.-studerende

Der har været afholdt en erfaringsopsamlingsdag for de fem ph.d.-studerende, som er støttet med PRO-midler. De fem projekter er meget forskellige i emne og problemstillinger, hvilket har været tilsigtet. Dagen var i høj grad en givende og frugtbar erfaringsudvikling, hvad angår overvejelser vedrørende valg af design og metoder -samt grad af involvering af patienter som aktive deltagere i projekterne. 

 

"PRO - sætter patientens behov i centrum"- artikel udgivet i Behandlerbladet

Charlotte Glümer, Søren E. Skovlund og Niels Ejskjær har skrevet en artikel omkring PRO til diabetes. Her kan der læses om hvordan PRO anvendes af de sundhedsprofessionelle, og hvordan PRO kan skabe værdi for borgere med diabetes. 
Artiklen er udgivet i Juni 2021-udgaven af Diabetes Behandlerbladet - Diabetesforeningens faglige tidsskrift

 

Del vores nyhedsbrev 

Tak, fordi du følger med. Vi håber, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kolleger, så de også kan få information om PRO, invitation til seminarer m.m. Nyhedsbrevet udkommer én-to gange i kvartalet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet