05.01.2022

Nyhedsbrev fra PRO-sekretariatet

December 2021

Status på nationale PRO-områder

 psoriasisområdet er der afholdt opsamlingsworkshop med den kliniske koordinationsgruppe, og patientgruppen. Den nationale styregruppe for PRO har besluttet at skemaet gives frit til anvendelse, og henviser til den kliniske koordinationsgruppes anbefalinger om, at skemaet bør anvendes mindst en gang årligt til alle voksne, der er diagnosticeret med psoriasis af en speciallæge. Der afholdes webinar i februar - læs mere længere nede. 

På diabetesområdet er pilotafprøvning påbegyndt i almen praksis i hovedstadsområdet. Dette sker i regi af Center for Diabetes, Københavns Kommune og med støtte fra PRO-sekretariatet. Pilotafprøvningen forventes afsluttet i foråret 2022. Der planlægges af opstarte en storskala pilotafprøvning i Region Hovedstaden.

 hjerterehabiliteringsområdet er der afholdt opsamlingsworkshop, med den kliniske koordinationsgruppe i november, og anbefalinger fra denne præsenteres for den nationale styregruppe for PRO i december 2021. 

I forhold til PRO til afdækning basale palliative behov er der afholdt opstartsworkshop med 8 pilotsteder. Det er hospitaler og kommuner fordelt i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syd, der har meldt sig til at pilotafprøve PRO-palliationsskemaet. Pilotafprøvningen starter forskudt, hvor nogle steder allerede er påbegyndt, og de resterende forventes at starte i løbet af foråret 2022.

Workshopforløbet omhandlende rehabilitering er for nuværende sat i bero. Mulighederne for værdiskabelse af PRO i kommunerne skal afklares.

I forhold til PRO til helbredsfaktorer, er der påbegyndt en præ-pilotafprøvning i Center for Diabetes med udgangspunkt i spørgsmål omhandlende helbredsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion. Afprøvningen bliver evalueret i december 2021. 

Hjertesvigt er blevet udpeget, som nye område af den nationale styregruppe for PRO. Arbejdet med afdækning af dette område, er påbegyndt, og workshop forløbet forventes at starte primo 2022. 

 

PRO-seminar afholdt med 140 deltagere

D. 27. september 2021 afholdte PRO-sekretariatet et seminar med fokus på individuel- og organisatorisk brugerinddragelse. 

Efter at have rykket seminaret to gange grundet COVID-19 kunne vi endelig afholde PRO-seminaret om brugerinddragelse.

Dagen bød på oplæg omhandlende formål og anvendelse af PRO, PRO-data i mødet med patienten, brugerinddragelse i udviklingen af RRO og highlights fra forskellige it-systemer. 

Der var deltagere fra henholdsvis regioner, kommuner, patientforeninger og IT-leverandører.

Se mere info og programmet for dagen på vores hjemmeside. 

Fyraftensmøde omkring psoriasis planlægges

Efter et vellykket udviklingsforløb og pilotafprøvning af PRO til psoriasis, planlægges der et virtuelt fyraftensmøde. Webinaret forventes at blive afholdt d. 10. februar klokken 14 - 17.  Her vil man kunne høre om erfaringer med at bruge skemaet, samt processen for udviklingen.

For tilmelding, send en mail til prosekr@sundhedsdata.dk med navn, stillingsbetegnelse og organisation. Mødet afholdes på teams, og deltagende får tilsendt link en uge inden webinaret. 

 

Ny PRO-artikel udgivet

Søren E. Skovlund, Lise Havbæk Troelsen, Lise Mellergaard Noergaard, Anna Pietraszek, Poul Erik Jakobsen og Niels Ejskjær har skrevet en artikel omkring "Feasibility and Acceptability of a Digital Patient-Reported Outcome Tool in Routine Outpatient Diabetes Care: Mixed Methods Formative Pilot Study"  
Artiklen er udgivet i november 2021, og kan findes her

 

Ny eksempelpakke til leverandører

Der er udarbejdet en ny Eksempelpakke til leverandører. Denne pakke er et eksempel på en PRO-pakke og kan findes på vores her på vores hjemmeside. 

 

Aftale om en fælles kommunal PRO-løsning er faldet på plads

Om et år får 97 af landets 98 kommuner adgang til en fælles national PRO-løsning, der leveres af Systematic med MedWare som underleverandør. Løsningen giver mulighed for, at PRO-data kan deles på tværs af kommunegrænser og sektorer. Det forventes at være i drift i slut 2022, eller start 2023. 

PRO-seminar afholdes d. 5. maj 2022

Dette PRO-seminar har fokus på implementering, og vil blive afholdt i Odense. 

Der vil komme mere info omkring dette i næste nyhedsbrev og på vores hjemmeside.

 

Del vores nyhedsbrev 

Tak, fordi du følger med. Vi håber, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kolleger, så de også kan få information om PRO, invitation til seminarer m.m. Nyhedsbrevet udkommer en gang i kvartalet. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

PRO-sekretariatet takker for et godt år, og ønsker alle en god jul og et godt nytår! 

Billede af julekugler i blå nuancer