28.01.2021

Fælleskommunalt PRO system på vej

Fælles it-system til kommunale PRO-initiativer på vej.

På vegne af landets 98 kommuner gennemfører København, Aarhus, Aalborg og Odense Kommuner et udbud på en it-løsning, der skal understøtte håndteringen af PRO i kommunerne. It-løsningen er generisk og kan således anvendes til at understøtte kommunernes anvendelse af PRO på alle sygdoms- og indsatsområder.
Systemet skal bl.a. bruges til at udsende spørgeskemaer til borgerne, opsætte overskuelige visninger af besvarelser, dele spørgeskemaer på tværs af sundhedsvæsenet. Løsningen indeholder herudover beslutningsstøtte og handlingsanvisninger, der skal understøtte de kommunale sundhedsfaglige medarbejdere i det daglige arbejde.
Status for udbuddet er, at fire leverandører nu er prækvalificeret og har afgivet deres indledende tilbud. Det er forventningen at der underskrives kontrakt med den vindende leverandør i marts 2021. Herefter går udviklingen af løsningen i gang og er klar til drift i marts 2022.
Alle kommunerne deltager i udbuddet og har dermed mulighed for at blive en del af det fælles indkøb. I løbet af januar 2021 udsendes en tilslutningsaftale, som skal underskrives af den enkelte kommune.
 
Projektet for Kommunal PRO kan kontaktes på e-mail: KommunalPRO@kk.dk