2020

05.10.2020

Puljemidler i forbindelse med afprøvning og udbredelse af digitale løsninger

Det er muligt at søge puljemidler til projekter, som benytter den fælles digitale infrastruktur på sundhedsområdet i udviklingen af nye fælles løsninger på tværs af sektorer, samt initiativer som afprøver, hvordan sundhedsfaglige arbejdsgange kan ændres, så de udnytter et samlet patientoverblik til at tilbyde bedre behandling.

15.09.2020

Seminar 5. november 2020

Vi afventer situationen i forhold til afholdelse af PRO-seminaret d. 5. november 2020

01.04.2020

PRO seminar udskydes

Vi har valgt at udskyde vores seminar om brugerinddragelse d. 23. april, til efteråret 2020 på grund af corona-krisen.

13.03.2020

Seminar 23. april 2020

Vi får en del spørgsmål vedr. afholdelsen af vores PRO-seminar d. 23. april i forhold til corona.