05.10.2020

Puljemidler i forbindelse med afprøvning og udbredelse af digitale løsninger

Det er muligt at søge puljemidler til projekter, som benytter den fælles digitale infrastruktur på sundhedsområdet i udviklingen af nye fælles løsninger på tværs af sektorer, samt initiativer som afprøver, hvordan sundhedsfaglige arbejdsgange kan ændres, så de udnytter et samlet patientoverblik til at tilbyde bedre behandling.

Der er ansøgningsfrist 30. oktober 2020.

Du kan se puljeopslaget på Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside.